ЗВЕРНЕННЯ до Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України Гончарук О.В., Бізнес-омбудсмену Марчіну Свєнчіцькому

ЗВЕРНЕННЯ до Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України Гончарук О.В., Бізнес-омбудсмену Марчіну Свєнчіцькому про проведення аналізу ситуації, яка склалась в галузі реєстрації транспортних засобів для на зрідженому нафтовому газі; Забезпечення можливості реалізації випробувальними лабораторіями, які акредитовані у встановленому порядку, право на реалізацію повноважень, передбачених Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №607 від 21.07.2010р., Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388; Усунення від виконання обов’язків в державних органах та установах, що регулюють діяльність із переобладнання транспортних засобів, осіб, які діють в інтересах або на користь підприємств, в яких вони були працевлаштовані до прийняття на державну службу:

Вих. №____від “____”_______2020р.

 

Президенту України Зеленському В.О.

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

 

Прем’єр-міністру України Гончаруку О.В.

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

 

Бізнес-омбудсмену Марчіну Свєнчіцькому

вул. Спаська, 30А, Київ 04070

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

 

Ми, громадські формування, які представляють інтереси учасників ринку постачальників  обладнання для роботи колісних транспортних засобів(надалі за текстом - КТЗ) на зрідженому нафтовому газі, робіт із переобладнання КТЗ, та постачальників зрідженого газу, вимушені звернутися із цією заявою  в зв’язку із діяльністю групи посадових осіб державних органів влади, спрямованих на протиправне створення переваг на ринку України та усуненню значної кількості учасників ринку від можливості здійснення господарської діяльності на користь чітко визначеної групи підприємств, що пов’язані між собою, зважаючи на наступне.

 

СУТЬ ПИТАННЯ:

 

В Україні неодноразово наголошувалось про необхідність поліпшення бізнес-клімату та спрощення процедур надання державних послуг,

Україна стала Договірною Стороною Женевської Угоди 1958 року згідно з Законом України від 20.02.2000р. №1448-111 "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року” і заявила про намір застосовувати на своїй території Правила ЄЕК ООН які є додатком до Женевської Угоди 1958 року і містять відповідні технічні приписи.

Ці Правила регламентують питання колісних транспортних засобів (далі - КТЗ), предметів обладнання та частин до них за критеріями безпеки, екологічності та енергоефективності.

Указом Президента України №837/2019 від 08.11.2019року “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави у сфері захисту та безпеки населення” передбачено, що до 31 грудня 2020 року Кабінету Міністрів України вжити заходів стосовно спрощення процедури надання послуги з перереєстрації транспортного засобу за договором купівлі-продажу шляхом запровадження можливості оформлення відповідного договору в електронному вигляді з використанням сервісу "Електронний кабінет водія" без особистої присутності продавця або покупця в територіальному органі з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, а також послуги з перереєстрації переобладнаного транспортного засобу шляхом запровадження можливості автоматичного внесення інформації стосовно виданих документів про погодження переобладнання транспортного засобу в Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ України;

Відповідно до пп.3 п.10.13 Розділу “Пріоритет 3. Безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт” Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схвалену розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.05.2018 №430, заплановано проведення заходів щодо стимулювання використання екологічно чистих видів транспорту.

 

Так, на цей час, згідно положень Закону України “Про дорожній рух”, Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №607 від 21.07.2010р., Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388, врегульовано процедуру безпосередньо переобладнання та документального оформлення переобладнання транспортного засобу для  роботи на зрідженому нафтовому газі. Детальні нормативні посилання наведено у додатку до цього звернення.

Зазначеними нормативними актами передбачено спрощену процедуру для оформлення оцінки відповідності транспортних засобів шляхом оформлення акту технічної експертизи, форму якого визначено у Додатку №5 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації),  зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388.

Застосування зазначеної форми акту технічної експертизи зумовлено чисельними особливостями безпосередньо процедури переобладнання транспортних засобів із встановленням ГБО, так як така процедура полягає у встановленні на допущений до експлуатації автомобіль сертифікованого обладнання у спосіб, регламентований технічними регламентами та приписами, відповідно до погодженої конструкції.

Також, наведеними законодавчими актами визначено коло організацій з оцінки відповідності:

-  випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації  відповідної галузі;

- орган з  оцінки  відповідності,  визнаний  та  призначений  в  установленому   порядку   для  проведення  процедури  сертифікації транспортних засобів;

- підприємство,   що  має  сертифікат  відповідності  державної  системи   сертифікації   УкрСЕПРО   з  установлення  відповідності конструкції   транспортного   засобу,  що  переобладнаний,  умовам  (вимогам),   викладеним   у  документі  про  погодження. 

Щодо підприємство,   що  має  сертифікат  відповідності  державної  системи   сертифікації   УкрСЕПРО, слід зазначити, що такі підприємства на цей час відсутні через припинення існування зазначеної державної системи сертифікації.

Випробувальні лабораторії (центр) та органи сертифікації транспортних засобів на цей час здійснюють діяльність на підставі відповідної акредитації Національним агентством з акредитації України(далі за текстом - НААУ).

В той же час, в Україні створено та існує система органів сертифікації, визнаних та призначених Міністерством інфраструктури України у відповідності до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів” від 6 липня 2005 року № 2739-IV та Декрету Кабінету Міністрів України “Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання”, компетенція яких розповсюджується виключно на проведення сертифікації автомобілів, які ввозяться на територію України із-за кордону.

Відповідно до публічної інформації із відкритих джерел, на сьогодні в Україні здійснюють діяльність:

- приблизно 1000 випробувальних лабораторій, акредитованих НААУ;

- 8 органів сертифікації, визнаних та призначених Міністерством інфраструктури України, частина з яких є державними установами, а інші - частково пов’язані між собою відносинами власності та/або контролю, що наведено у додатку до цього звернення.

Наведена вище процедура проведення переобладнання та реєстрації такого переобладнання існувала в Україні з 2009 року, без будь-яких змін законодавчого регулювання.

Станом на початок 2020 року вартість проведення процедур оцінки відповідності ГБО для подальшої реєстрації для споживачів становила 400-600 гривень.

Але, не зважаючи на це, в січні 2020 року посадовими особами НААУ та Мінінфраструктури, за сприяння ГСЦ МВС України, шляхом обміну листами фактично було позбавлено випробувальні лабораторії права на оформлення актів технічної експертизи за формою, встановленою законодавством, шляхом заборони приймати такі документи сервісними центрами МВС України.

Зазначене було реалізовано шляхом:

  1. Направлення листа НААУ на адресу ГСЦ МВС України №2-3/2-0294 від 24.01.2020р. за підписом заступника Голови з акредитації НААУ О.С. Крилова
  2. Направлення листа Мінінфраструктури №262/39/14-20 від 24.01.2020р. за підписом першого заступника Міністра Д. Абрамовича.

Зазначені листи ґрунтуються на цілеспрямованому довільному трактуванню положень чинно го законодавства та ДСТУ ISO/IEC 17025 в редакції, не чинній на дату направлення таких листів.

Зміст зазначених листів спрямований на реалізацію в сфері оформлення переобладнання ГБО замість простої та законодавчо регламентованої одно стадійної процедури оцінки відповідності із оформленням акту технічної експертизи схеми двостадійного оформлення переобладнання: шляхом звернення спочатку до випробувальної лабораторії, а потім - до органу сертифікації, який видасть сертифікат на підставі  протоколів випробувань.

Наведена схема не ґрунтується, а навіть більше, суперечить чинному законодавству, нав’язувана система сертифікації не має будь-якого підґрунтя, чинним законодавством не регламентована, не має будь-якого змістовного наповнення, є виключно штучною надбудовою, яка спрямовано виключно на збільшення вартості послуг із оцінки відповідності для споживачів та направлення фінансових потоків через декілька комерційних структур - органів сертифікації, які фактично не надають будь-яких послуг.

В наслідок реалізації зазначеного вартість послуг із оцінки відповідності для кінцевого споживача зросла до 2500-5000 грн., значна частина яких - кошти за сертифікацію.

Таким чином, внаслідок реалізації зазначеної схеми було штучно створено систему підприємств-посередників, які мають статус органів сертифікації, з метою монополізації та підпорядкування зазначеним підприємствам в процесі оцінки відповідності приблизно 1000 акредитованих випробувальних лабораторій.

Обсяг грошових коштів, які можуть бути безпідставно отримані зазначеними суб’єктами за деяким оцінками може становити до 20 мільйонів гривень щомісячно.

 

Також, як на стало відомо, одночасно Мінінфраструктури протягом 2019 року та на початку 2020 року вчинило дії, спрямовані на анулювання або призупинення дії технічних умов на погодження конструкції, раніше узгоджених у встановленому законом порядку, крім єдиних, які належать ФОП Щедровій Я.Ю., які були узгоджені із порушенням чинного законодавства невповноваженою особою на початку 2019року.

ФОП Щедрова Я.Ю., як слідує із відкритих джерел, є пов’язаною особою із одним з органів сертифікації, про які зазначено вище.

Такі дії призвели до монополізації на ринку шляхом виключення конкуренції та позбавлення доступу до ринку значної кількості суб’єктів господарювання.

 

Після аналізу зазначених дій нами було встановлено, що на відповідальних посадах Міністерства інфраструктури України та Національного агентства з акредитації України працюють особи, які раніше були працівниками підприємств-органів сертифікації.

Саме такі підприємства отримали на цей час в наслідок наведених дій неконкурентні переваги на ринку та є фактично штучними “прокладками” для отримання значного прибутку.

Як нам відомо, жодна із таких посадових осіб не повідомляла в порядку, передбаченому чинним законодавством, про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання посадових обов’язків.

 

Зважаючи на зазначені узгоджені дії на цей час в Україні безпідставно та протиправно ціле направлено реалізовано схему отримання безпідставного надприбутку декількома підприємствами шляхом усунення конкуренції.

При цьому спосіб реалізації схеми основаних виключно на листуванні та фактичних діях, що унеможливлює можливість оскарження таких дій в судовому порядку, так як посадові особи уникають винесення будь-яких рішень, а ґрунтують свої дії виключно на листуванні між державними органами та установами.

Зазначені дії спрямовані виключно на монополізацію ринку, створення надлишкового навантаження на кінцевого споживача екологічного та соціального виду палива, з метою створення надприбутку з використанням впливу державних органів та установ.

 

На цей час зацікавленими особами з боку органів сертифікації з метою надання вигляду правомірності реалізації зазначеної вище схеми було розміщено на деяких новостних каналах інформацію про нібито зміни в процедурі реєстрації факту встановлення ГБО, що не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер, так як будь-яких законодавчих змін не відбулося.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

  1. Провести аналіз ситуації, яка склалась в галузі реєстрації транспортних засобів для на зрідженому нафтовому газі;
  2. Забезпечити можливість реалізації випробувальними лабораторіями, які акредитовані у встановленому порядку, право на реалізацію повноважень, передбачених Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №607 від 21.07.2010р., Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388;
  3. Усунути від виконання обов’язків в державних органах та установах, що регулюють діяльність із переобладнання транспортних засобів, осіб, які діють в інтересах або на користь підприємств, в яких вони були працевлаштовані до прийняття на державну службу.

 

Додатки:

  1.  
  2. копія протокол випробувань від 22.01.2020р. №0004;
  3. копія листа  31/20/1-154 від 23.01.2020р.;
  4. копія листа ГСЦ МВС України вих.№31/19 від 15.01.2020р.
ОСТАВИТЬ
ОТЗЫВ
Форма обратной связи